lv

Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā


LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME LIELBRITĀNIJĀ (LNPL) ir augstākā Lielbritanijā dzīvojošo latviešu vēlēta pārstāvniecība. Dibināta 1950.gadā, tā ir kopīgo nacionāli polītisko interešu sargāšanai un latviešu tautas brīvības un demokratiskas Latvijas valsts neatkarības veicināšanai un atbalstīšanai. Padome sadarbojas ar Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām un citām latviešu organizācijām.


Iekšējās informācijas nozare - LNPL kontekstā iekšējā informācija ir tā, ko nozare sniedz latviešu sabiedrībai, atreferējot prezidija sēdes un sesiju norisi laikrakstā Brīvā Latvija un DVF biļetenos. Šīs nozares darbinieki dažkārt arī protokolē prezidija sēdēs.

Ārējās informācijas nozare - Atkarībā no polītiskām vēsmām nozares vadītājs un viņa palīgi informē cittautiešus par Latviju un latviešiem, atspēkojot krievu (agrāk padomju) propagandu. Šī nozare sadarbojas ar Daugavas Vanagu fonda Ārējās informācijas nodaļu un Latvijas Republikas vēstniecību Apvienotajā Karalistē. Nozares vadītājs pārstāv LNPL Eiropas latviešu apvienības prezidija sēdēs un ir ex-oficio delegāts Pasaules brīvo latviešu apvienības padomē.

Kultūras nozare - LNPL organizē un atbalsta daudz kultūras notikumu, īpaši koncertus, literārus priekšnesumus un mākslas izstādes. Nozares vadītājs pārskata kultūras pasākumus Lielbritanijā, līdztekus uzturot sakarus ar Latvijas māksliniekiem.

Izglītības nozare - Nozares vadītājs saskaņo izglītības aktivitātes Lielbritanijā. Viņš pārvalda gadskārtējo apbalvojumu piešķiršanu latviešiem, kas ieguvuši augstāko izglītību, izkārto projektu darbus bērniem un jauniešiem, un sniedz pār-skatu par latviešu skolām un bērnu vasaras nometnēm, to skaitā Eiropas vasaras skolu (EVS).

Saimnieciskā nozare - Šī nozare ir atbildīga par LNPL saimniecisko darbību, sniedzot padomus par ieguldījumiem un kārtojot grāmatvedību. Tā ir aktīvi iesaistīta arī līdzekļu vākšanā.

Kultūras dokumentācijas nozare - Šo nozari izveidoja, lai sniegtu pārskatu par latviešu bibliotēku attīstību Lielbritanijā. Tā arī vāc materiālus par latviešu rosmēm Lielbritanijā, lai veidotu arhīvu DVF Latviešu kultūras vērtību krātuvē “Straumēnos”. Nozīmīgs nozares darbs ir trimdas dokumentācijas vākšana un sūtīšana uz bibliotēkām Latvijā.

Finances - LNPL līdzekļus veido ziedojumi, testamentārie novēlējumi, ienākumi no pasākumiem un ieguldījumu procenti. Izdevumus rada pabalsti (naudas piešķīrumi un aizdevumi) organizācijām un atsevišķām personām, lai atbalstītu latviešu pasākumus un projektus.

E-pasta adrese saziņai: info@lnpl.org.uk

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK