lv

Latviešu diasporas skolu pārvaldības stiprināšana Eiropā 2022 gadā

Projekta ietvaros ar ELA atbalstu tiks stiprināta diasporas skolu pārvaldība

Eiropas Latviešu apvienība (ELA) ir saņēmusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” finansējumu projekta “Latviešu diasporas skolu pārvaldības stiprināšana Eiropā” aktivitāšu īstenošanai.

Projekta mērķis ir veicināt diasporas izglītības darba ilgtspēju un pieejamību, sniedzot atbalstu diasporas skolu pārvaldībai un veicinot diasporas skolu sistēmas nostiprināšanos Eiropā.

ELA ieņem vadošo pārstāvības un virzības lomu attiecībā uz diasporas izglītības jautājumiem rīcībpolitikā un likumdošanā, pārstāvot Eiropas un tās kaimiņreģionu diasporas vajadzību un attīstības intereses Latvijā. Kvalitatīvas, mūsdienīgas un pieejamas latviskās izglītības ārpus Latvijas uzturēšana un iekļaušana Latvijas izglītības politikas veidošanā, bērnu un jauniešu latviskās piederības un līdzdalības uzturēšana ir tikai daži no ELA darbības mērķiem izglītības jomā.

Latviešu valodas prasmes diasporā strauji krītas, un tas ir nopietns šķērslis ārzemēs dzīvojošo Latvijas piederīgo reemigrācijai un saiknes uzturēšanai ar Latviju turpmākajās paaudzēs. Lai to risinātu, latviešu valodu ārpus Latvijas var apgūt 25 valstīs aptuveni 103 neformālās izglītības mācību iestādēs, kas tiek sauktas par diasporas nedēļas nogales skolām. Projektu konkursā iegūto finansējumu paredzēts izlietot, lai sniegtu sistemātisku atbalstu diasporas skolu vadītājiem un pedagogiem.

Projekta ietvaros diasporas skolām tiks nodrošināts pastāvīgs konsultatīvs, metodisks un praktisks atbalsts – skolām būs pieejamas pastāvīgas bezmaksas konsultācijas gan administratīvos, gan izglitības satura jautājumos.

Diasporas skolām paredzēts arīdzan nodrošināt zināšanu un prasmju pilnveides iespējas, izstrādājot apmācību kursu dažādos ar organizāciju efektīvu pārvaldību saistītos tematos – organizāciju vadība un plānošana, finanšu vadība un uzskaite, dokumentu pārvaldība, komandas saliedēšana un stiprināšana, stresa vadīšana, izdegšanas profilakse, utml. Projektā kopumā plānotas 5 apmācības.

Projekta īstenošanas periods ir 01.04.2022. līdz 31.10.2022. un tā izmaksas sastāda 14 795,00 EUR.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#DiasporasNVO2022

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK