lv

Veiksmīgi noslēdzies diasporas skolotāju seminārs Bredfordā

No 2022. gada 21. līdz 22. maijam Bredfordā Apvienotajā Karalistē jau septīto reizi norisinājās Lielbritānijas un Īrijas diasporas skolotāju seminārs. Semināru organizēja Latviešu valodas aģentūra (LVA) un Eiropas Latviešu apvienība (ELA) sadarbībā ar Latviešu nacionālo padomi Lielbritānijā (LNPL), tas tika finansēts no LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

Lielbritānijas un Īrijas diasporas skolotāju seminārs notika jau septīto reizi ierastajā norises vietā – Bredfordas Daugavas Vanagu namā, tajā piedalījās 30 skolotāji no 15 Lielbritānijas un Īrijas latviešu nedēļas nogales skolām. Semināru klātienē apmeklēja vairāki viesi no Latvijas, kuri teica uzrunas, kā arī bija viesi, kuri uzrunāja dalībniekus attālināti.

Semināru atklāja ilggadējais tā galvenais organizators LNPL izglītības referents Māris Pūlis: ”Mēs tiekamies pēc divu gadu pārtraukuma, kad ilgāku laiku mācības varēja norisināties tikai attālināti. Ir aviosabiedrības un ir vilcieni, kas “neiet”, bet mūsu latviešu skolas turpina darboties. Liels paldies jums, skolotāji! Viens no galvenajiem mērķiem, uz ko mudinu, ir – draudzēsimies un runāsim par sadarbību. Otrs ļoti svarīgs mērķis ir skolu uzturēšana – tā ir iespēja saglabāt latvietību un latviešu valodu. Trešais mērķis ir pilnveidošanās, un tieši to mēs darīsim šajās dienās. Šajā seminārā mēs iegūsim jaunas idejas, kā mācīt bērnus, un iepazīsimies ar jauniem mācību materiāliem, lai turpinātu sniegt kvalitatīvu izglītību mūsu bērniem.”

LVA direktora vietniece un Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa klātesošos uzrunāja emocionāli: “Mīļie draugi, kad es ierodos šeit, manī pamostas siltas, ģimeniskas jūtas un kaut kas no pirmās mīlestības. Tāpēc, ka šī ir pirmā vieta, kur 2012. gadā aizsākās kopā sanākšanas tradīcija diasporas skolotāju semināros. LVA pirmā nopietnā izpratne par diasporas vajadzībām, problēmām, idejām un kopīgas attīstības iespējām radās tieši šeit. Šeit noritēja pirmās nopietnās diskusijas, kā arī tieši šeit viesos ieradās izglītības ministrs. Man prieks, ka jūs esat tik zinātkāri, radoši, pašpārliecināti, kas ir ārkārtīgi būtiski.”

D. Dalbiņa savā runā izteica pateicību un pasniedza LVA Atzinības rakstu Mārim Pūlim par diasporas izglītībā paveikto: “Vienmēr ar jums kopā ir bijis Māris Pūlis. Mēs viņu ļoti mīlam. Māris ir ļoti tālredzīgs, viņš apvienoja paaudzes un ļoti mērķtiecīgi sadarbojās ar Latvijas pusi – IZM un LVA. Būtībā viņš bija viens no tiem, kas palīdzēja izveidot diasporas skolu atbalsta sistēmu, ko mēs katru gadu pilnveidojam. Vienmēr viņa sirds ir liesmojusi par diasporas skolām un latviešu valodas mācīšanu, jo tajā Māris saskata latviskās izglītības un identitātes stiprināšanas būtību.”

Semināra dalībniekus attālināti uzrunāja ELA prezidija priekšsēde Justīne Krēsliņa, daloties pieredzē par latviešu skolas lomu viņas dzīvē un skolotāju nozīmi latviskās identitātes stiprināšanā latviešu bērniem. Justīnes Krēsliņas uzrunu semināra dalībniekiem iespējams noskatīties šeit. Uzrunu attālināti diasporas skolotājiem teica arī ELA izglītības referente Ilze Atardo, bet klātienē uz jautājumiem atbildēja ELA prezidija pārstāve un izglītības projektu vadītāja Vita Kalniņa. Vita Kalniņa iepazīstināja klātesošos ar jaunumiem, kas šogad skars skolas gan vēl tagad, mācību gada noslēgumā, gan arī jaunajā mācību gadā, pastāstot arī par vasaras pasākumiem jauniešiem, par iespēju pedagogiem izglītoties ELA rīkotajos semināros.

Latvijas vēstniecību Apvienotajā Karalistē seminārā pārstāvēja Artūrs Saburovs, kurš klātesošajiem teica: “Ir prieks iepazīties un satikties klātienē, jo pandēmija šo iespēju mums līdz šim ir liegusi. Vēlos sūtīt sirsnīgus sveicienus no Latvijas vēstnieces Ivitas Burmistres, viņa lūdza man personīgi jums nodot lielu paldies par visu, ko darāt mūsu bērnu un ģimeņu labā. Es kopā ar jums šodien piedalīšos seminārā, rūpīgi klausīšos un mācīšos kā skolēns. Ceru, ka tas man dos daudz labāku priekšstatu par jūsu darbu un ļaus nākotnē veidot kvalitatīvāku dialogu.”

Vēstniecības pārstāvis A. Saburovs arī informēja, ka 2022. gada 15. oktobrī Latvijas vēstniecībā Londonā notiks desmitā ikgadējā diasporas organizāciju un skolu pārstāvju sanāksme. Viņš uzsvēra, ka visi skolotāji tiek mīļi gaidīti. A. Saburovs arī pastāstīja, ka jau pavisam drīz, 28. maijā, vēstniecībā notiks apaļā galda saruna par sportu, kurā piedalīsies gan Latvijas Olimpiskās komitejas, gan ELA pārstāvji, mudinot arī latviešu skolu pārstāvjus apmeklēt šo diskusiju.

Semināra dalībniekus uzrunāja arī IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone: “Labā ziņa ir tā, ka laimīgi ir pārdzīvoti Covid-19 laiki. Mēs esam redzējuši, cik ļoti ātri mobilizējās diasporas skolas. Varētu pat teikt, ka pagāja divas nedēļas un viss sāka notikt attālināti, diasporas cilvēkiem tiešām ir raksturīga pārsteidzoša mobilitāte. Prieks, ka spējam sadarboties un darīt lielas lietas visi kopā. Turklāt pašlaik, kad pasaules notikumi, kas skar arī Latviju, liek aizdomāties ne tikai par drošību, bet arī par dzimtās valodas nozīmību. Tie ir mudinājuši domāt par to, kā īstenot pārmaiņas un kā tās aiznest līdz vecākiem un bērniem, sadarboties ar skolotājiem, lai stiprinātu latviešu valodas lomu. Novēlu visiem skaistu, saulainu laiku, mierīgas debesis un labu sadarbību turpmāk, un lai mums visiem izturība!”

Pēc oficiālajām uzrunām sekoja divu dienu intensīvs izglītošanās process, ko ievadīja LVA diasporas projektu koordinatores Aijas Otomeres vēstījums par aktualitātēm diasporas izglītībā. LVA metodiķe Liene Valdmane nodarbībā par skolas tēla veidošanu semināra dalībniekiem ļāva saprast, cik būtiski ikvienai skolai ir apzināties, kāda tā ir un uz ko tiecas. Vienlīdz būtiski ir saprast, ko tieši vēlas skolas skolēni un vecāki. Šajā nodarbībā diasporas skolotāji guva izpratni par skolas koptēlu un tā veidošanu, apjaušot, kā skolas tēls ietekmē un nosaka nodarbību saturu, vēstījumus un komunikāciju. Mūsdienās mācīšanās notiek ļoti plašā vidē un dažādās situācijās, tāpēc otrajā L. Valdmanes nodarbībā par netradicionālajām mācību metodēm diasporas skolotāji apguva metodiku āra nodarbību organizēšanai.

Semināra otro dienu aizsāka Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva ar kolēģi Renāti Neimani, kas stāstīja par VISC atbalsta materiāliem diasporai un latviešu valodas prasmes pārbaudes iespējām. Savukārt LVA metodiķe L. Valdmane diasporas skolotājus iepazīstināja ar dažādām metodēm, kas nodarbības diasporas skolās palīdz veidot kā saistošus notikumus. Tā kā ļoti nozīmīga ir skolotāju pieredzes un zināšanu aktualizēšana, L. Valdmane mudināja veidot īsu, bet jēgpilnu didaktikas vārdnīcu. 

Pēc diasporas skolotāju labās prakses piemēriem semināra noslēgumā ikvienam bija iespēja izteikt savus ierosinājumus un uzdot sev interesējošus jautājumus saistībā ar diasporas izglītību, kā arī saņemt LVA apliecības par profesionālās pilnveides programmas apgūšanu. Kā liecina dalībnieku novērtējums, visaugstāk šajā seminārā ir vērtēta iespēja saņemt metodisko atbalstu un noderīgu informāciju, pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī stiprināt pašvērtējumu. Tāpat skolotājiem ir nozīmīga dalīšanās pieredzē, sadarbības stiprināšana un kopīga atpūta.

 

Mediju ziņa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība. #NVOfonds2022

Papildu informācijai:
Kristīne Tjarve, Sabiedrisko attiecību speciāliste
ela@ela.lv
https://www.facebook.com/EiropasLatviesuapvieniba

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK