lv
Mājas lapa ir izstrādes procesā un informācija tiek papildināta.

Projekts „3D Diaspora Domā Dara (2020)”

ELA Izglītības padomes sēdē pārrunā diasporas jauniešu izglītības pilnveidošanas risinājumus

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) izglītības nozares vadītājs Māris Pūlis informē, ka pirmdien, 27.jūlijā Latviešu Valodas aģentūras (LVA) birojā notika ELA Izglītības padomes sēde. 

"Sēdes ietvaros tika saskaņots ELA Diasporas izglītības plāns attiecībā uz DKP rīcības plānu, tai skaitā, tika izvērtēts līdz šim izpildītais un plānotais; veiktas korekcijas/ papildinājumi 2021.gada plānā", stāsta M. Pūlis. "Tikšanās dalībnieki pārrunāja arī plānus skolotāju semināram oktobrī, kā arī tika pārrunāts mācību saturs, kas ir balstīts uz attālināto apmācību un labo praksi, īsiem semināriem, kurus plānots šogad organizēt četros reģionos Eiropā. Klātesošie dalījās pārdomās par iespējām mācību procesā vairāk iesaistīt pašus jauniešus - lietojot tematisko programmu attālināti. Tika nolemts sazināties ar skoliņām Eiropā, lai uzzinātu vai tās vēlas sadarboties ar skolām Latvijā kāda sadraudzības projekta ietvaros". ELA Izglītības padomes sēdē piedalījās M.Pūlis, ELA administratore Aira Priedīte, LVA direktora vietniece Dace Dalbiņa un izglītības daļas metodiķe Aija Otomere.

Šā gada 24.jūlijā Sabiedrības integrācijas fondā (SIF) notika tikšanās par iespējām uzlabot nometnes diasporas bērniem. No ELA puses tajā piedalījās Aira Priedīte, Māris Pūlis un ELA priekšsēdes vietnieks
Agnis Sauka. “Kopīgi ar SIF pārstāvjiem nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešams fokusēt dažas nometnes ar kādu tematisko virzienu, kā arī tām varētu būt ilgāks norises laiks. Lai veicinātu maksimālu informācijas rezonansi, mēs izteicām ierosinājumu, ka nometņu izsludināšanu turpmāk varētu izplatīt centralizēti – sadarbojoties SIF un ELA," rezumē M. Pūlis.

Publikācija tapusi projekta „3D Diaspora Domā Dara (2020)” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Īstenošanas laiks: 01.01.2020. –
30.10.2020. Projekta Nr. NR.2020.LV/DP/19 Par publikācijas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība. #DiasporaDomaDara

Informācija masu medijiem: Rasa Saliņa, Eiropas Latviešu apvienības padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr. 29145314, rasa.salina@gmail.com


ELA komanda tiekas Rīgā un apspriež organizācijas stratēģiskos plānus

Piektdien, 24.jūlijā, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) komanda tikās stratēģijas apspriešanai ceļā uz ELA 70 gadu jubileju, kas tiks atzīmēta jau pavisam drīz - 2021.gadā. 
 
ELA prezidijs Rīgas pārstāvniecības darbinieku, referentu un pārstāvju PBLA lokā vienojās par 2020. un 2021. gada biedru kopsapulču norisi un uzsvariem, apsverot arī iespējamo Covid-19 ietekmi. 
Komanda izvērtēja diasporas budžetu, biedrības finanses un papildu resursu piesaistes iespējas Aktīvo iedzīvotāju fonda ietvaros, kā prioritāti šai nolūkā izvirzot diasporas, īpaši jauniešu, pilsonisko izglītību un informētību. Tika apspriests ceļš uz nākamajiem Eiropas latviešu kultūras svētkiem (ELKS) sadarbībā ar biedrorganizācijām un citiem partneriem. Tika pārskatīts arī līdz šim sasniegtais un plānotais, stiprinot komunikāciju un atgriezenisko saikni ar biedrorganizācijām, skolām un kopām, kā arī citām diasporas interešu kopienām. Prezidijs pateicās visai komandai par profesionalitāti un atdevi kopējo mērķu īstenošanā.
 
"ELA sūtība ir saliedēt un atbalstīt savus biedrus, diasporas kopienas un Latvijas tautu. Īpaši svarīgi tas ir krīzēs un tādos pārmaiņu laikos kā pašlaik! Tam ir svarīga stipra, radoša komanda, skaidrs redzējums un plašs domubiedru tīkls. Gandarījums, ka šajos gados ceļā uz nozīmīgo ELA jubileju mums izdevies to izveidot, pat ja šis darbs nebeidzas ne dienu," norāda ELA prezidija priekšsēde Elīna Pinto, aicinot visus ārpus Latvijas mītošos latviešus un Latvijas draugus iesaistīties ELA un tās biedrorganizāciju aktivitātēs: "Pleca sajūta un domubiedri stiprina un iedvesmo!"
 
Sapulcē piedalījās: 
 
Elīna Pinto, ELA prezidija priekšsēde
Agnis Sauka, ELA priekšsēdes vietnieks
Aira Priedīte, ELA administratore
Lelde Vikmane, ELA kultūras nozares vadītāja
Vita Kalniņa, ELA projektu un finanšu vadītāja
Māris Pūlis, ELA izglītības nozares vadītājs
Rasa Saliņa, ELA konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
Agnese Rimicāne, ELA projektu vadītāja
Linda Stabiņa, ELA projektu vadītāja
Karolīne Zobens East, ELA pārstāve PBLA valdē
 
Publikācija tapusi projekta „3D Diaspora Domā Dara (2020)” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 30.10.2020. Projekta Nr. NR.2020.LV/DP/19 Par publikācijas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība. #DiasporaDomaDara
 

ELA ar SIF atbalstu turpina stiprināt diasporas interešu pārstāvību Latvijā un Eiropas Savienībā

Ar mērķi turpināt sniegt jēgpilnu diasporas pienesumu Latvijas norisēm un rīcībpolitikas veidošanai, Eiropas Latviešu apvienība (ELA) ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstu arī šogad turpina projekta „3D Diaspora Domā Dara (2020)” ietvaros uzsāktās aktivitātes.

Projekts ļauj segt izdevumus ELA vadības komandas darba vizītēm Latvijā, kā arī pie biedrorganizācijām un partneriem Eiropā. Vizītes Latvijā ELA vadībai būtiski palīdz iesaistīties diasporas rīcībpolitikas veidošanā, darba grupās un citās sanāksmēs paužot biedru sniegto mandātu un aizstāvot diasporas intereses, kā arī veidojot partnerības ar Latvijas organizācijām. Mērķis darba vizītēm Eiropā ir tikšanās un apspriedes ar ELA biedrorganizācijām un diasporas kopienām un jaunu organizāciju veidošanas sekmēšana, dalība diskusiju semināros u.c. sabiedriski pilsoniskās aktivitātēs. 

Projekts ļauj ELA arī aktīvāk pārstāvēt Latvijas diasporas intereses Eiropas Savienības procesos, pateicoties dalībai Eiropas mobilo pilsoņu pārstāvības organizācijas Europeans Throughout the World apspriedēs un iniciatīvās. Apzināta arī Polijas un Spānijas diasporas organizāciju NetworkPL un Compromiso Asturias XXI pieredze, pašorganizējoties atbalsta sniegšanai biedru izaugsmei un savas zemes ekonomikas un rīcībpolitikas veidošanai.

Lai stiprinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu ar pieredzējušo partneri - Amerikas Latviešu apvienību (ALA) - plānota arī dalība ALA kongresā, ja to atļaus ar Covid19 saistībā noteiktie ierobežojumi. Šo ierobežojumu ietekmē daļa no projektā iecerētajām aktivitātēm tiek īstenota digitālajā vidē.

ELA prezidija priekšsēde Elīna Pinto uzsver: "Šajā sarežģītajā laikā apvienībām kā ELA ir ļoti būtiski veikt savu saliedējošo lomu, stiprinot atgriezenisko un solidaritātes saikni ar biedrorganizācijām un ar Latviju, kā arī iesaistoties Eiropas mēroga procesos. Šis ir laiks, kad būvēt tiltus, nevis robežmūrus. SIF atbalsts šajā projektā tam ir ļoti noderīgs."

ELA projekta aktivitāšu rezultātā paredzēts veicināt diasporas organizāciju pašorganizēšanos mītnes zemēs, sekmējot saiknes ar Latviju saglabāšanu un nacionālās identitātes stiprināšanu.

Projekta mērķa grupa ir ELA biedrorganizācijas, dažādas diasporas kopienas un interešu grupas, kas kopsummā veido līdz pat 370 tūkstošus Latvijas piederīgo pasaulē. 

Publikācija tapusi projekta „3D Diaspora Domā Dara (2020)” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 30.10.2020. Projekta Nr. NR.2020.LV/DP/19 Par publikācijas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, ELA sabiedrisko attiecību speciāliste, 29145314, rasa.salina@gmail.com

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK