lv

Projekts “ELA pārstāvniecības Latvijā stiprināšana diasporas līdzdalībai un saiknes stiprināšanai ar Latviju” (2021)

31.jūlijā ELA 70 gadu jubilejas zīmē Rīgā notiks biedru kopsapulce

Šogad Eiropas Latviešu apvienība (ELA) - vienīgā diasporas pārstāvības organizācija Latvijā, kas veido divvirzienu tiltu starp Latviju un aptuveni 350 tūkst. ārpus Latvijas dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem Eiropā un kaimiņregionā - atzīmē savu 70 gadu pastāvēšanas gadadienu.

“Šo desmitgažu gaitā Eiropas latviešu kopdarbība ir dzinusi dziļas saknes, kuplojusi plašumā, un arī dažādu laikmetu griežos pārtapusi: gluži tāpat kā pati Latvija un latvieši. Ar pārliecību varu teikt, ka ELA ir stabila un reizē mūsdienīga vērtība Latvijai un Latvijas cilvēkiem pasaulē. Šī jubileja ir iespēja mums pateikties visiem latvietības uzturētājiem, kā arī izvirzīt skaidrus mērķus nākamajam izaugsmes posmam,” uzsver Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēde.

Lai izvērtētu organizācijas paveikto un nospraustu uzdevumus turpmākajam kopdarbam, ELA aicina savas biedru organizācijas 2021.gada 31.jūlijā piedalīties ELA ikgadējā biedru sapulcē Rīgā. Norises vieta: Rīga, Torņa iela 11. Arhitektu nams (Zviedru vārti).

Dalībai kopsapulcē – lūgums biedrorganizācijām ir līdz 10.jūlijam aizpildīt šo anketu: https://forms.gle/mvkqsYEav6t4JuJY8

Kopsapulce būs iespēja atvērtā gaisotnē apspriest kopējās ieceres, prioritātes un vajadzības ar citu Eiropas diasporas organizāciju vadītājiem, ELA prezidiju un Latvijas partneriem, kā arī visiem kopā svinēt kopābūšanu.

Aicinām sapulces atklātajai daļai sekot arī visus ELA partnerus no valsts un nevaldības organizācijām, kā arī sadarbībā ieinteresētās diasporas organizācijas un kopas.

Sapulces atklāšanā dzirdēsim Valsts prezidenta Egila Levita un citu valsts augstāko amatpersonu uzrunas. Priekšpusdienā notiks trīs domnīcas par tēmām – kopdarbība, izglītība, patstāvība. Pirmajā domnīcā 2030.gada perspektīvā izvērtēsim, kādas būs Latvijas un diasporas saiknes un arī ELA loma to veidošanā turpmākajā desmitgadē. Otrā domnīca spriedīs par diasporas latvisko izglītību kā atslēgu uz mūsdienīgu latvietību Eiropā. Trešā domnīca aizsāks t.s. “pilsoniskā mecenātisma” kampaņu, kuras uzdevums ir piesaistīt visus spēkus, zināšanas un resursus pilsonisko organizāciju darbam diasporā un Latvijā.

Slēgtajā sēdē (tikai biedru organizāciju lokā) ELA apspriedīs finanšu un pārvaldības jautājumus, darba uzdevumus nākamajam cēlienam, kā arī lems par nākamo Eiropas Latviešu kultūras svētku norises laiku un vietu. 

ELA70 jubilejas zīmē vakarā notiks saviesīgs saiets, kurā būs iespēja, atbilstoši tābrīža pulcēšanās noteikumiem, sveikt ELA jubilejā un vērot pirmo ELA balvas pasniegšanu, kā arī baudīt speciālu veltījumu - Jura Kronberga dzejas koncertuzvedumu Kristapa Graša, Gunas Zariņas un Kaspara Znotiņa izpildījumā.

Klātienes vietu skaits būs ierobežots, taču tiks nodrošināta arī tiešraide - un aicinām visas latviešu kopienas Latvijā, citviet Eiropā un tālāk pasaulē šo vakaru vērot savu draugu un domubiedru pulciņos sev ērtās vietās, ciktāl to tobrīd atļaus Covid-19 noteikumi.

Lai sekmīgāk organizētu uzņemšanu, visi interesenti no diasporas organizācijām un kopienām vai citām organizācijām, kā arī mediju pārstāvji aicināti pieteikt savu dalību līdz 14.jūlijam, rakstot uz birojs@ela.lv.

Kontakti masu medijiem: Rasa Saliņa, ELA padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, rasa.salina@gmail.com, tālr. 29145314

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOfonds2021 #DiasporasNVO2021


Uzsākts projekts ELA pārstāvniecības Latvijā stiprināšanai

Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” ir saņēmusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” finansiālu atbalstu projekta “ELA pārstāvniecības Latvijā stiprināšana diasporas līdzdalībai un saiknes stiprināšanai ar Latviju” īstenošanai.

Projekta mērķis ir nodrošināt organizācijas iesaisti diasporas politikas plānošanā un īstenošanas uzraudzībā Latvijā. Mērķi plānots sasniegt, pārstāvot diasporas intereses nacionālā līmenī, veicinot diasporas kopienu pašorganizēšanos, savstarpējo sadarbību un iesaisti pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, kā arī ilgtermiņā – stiprinot diasporas saikni un ieguldījumu Latvijā.  

Projekta ietvaros tiks algots sabiedrisko attiecību speciālists, kura pienākumos ietilps ELA tēla veidošana un organizācijas aktivitāšu publicitāte, kā arī izpratnes veidošana un sekmēšana par interešu aizstāvības iespējām Latvijā, diasporas mītnes zemēs un Eiropā kopumā.

Paredzēti vairāki ELA vadības komandējumi uz Latviju dalībai darba sanāksmēs un publiskos pasākumos, kuru saturs ir saistīts ar diasporas interešu aizstāvību un līdzdalību. Lai nodrošinātu datos balstītu diasporas interešu pārstāvniecību, sadarbībā ar sabiedrības iniciatīvu platformu www.parvaipret.lv, tiks īstenota regulāra ELA biedrorganizāciju mītnes valstu diasporas kopienu aptauja un mērķa grupas nostājas apzināšana diasporai aktuālos sabiedriski politiskos Latvijas dienaskārtības un likumdošanas jautājumos.

Efektīvākai resursu piesaistei ELA darbības saturisko prioritāšu īstenošanai, tiks izstrādāta organizācijas attīstības vīzija un darbības stratēģija, tai skaitā, vidēja termiņa finanšu stratēģija. 

Projekta īstenošanas periods ir 01.04.2021. līdz 31.10.2021. un tā izmaksas sastāda 14 814,00 EUR.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#DiasporasNVO2021

Frankfurtes Latviešu biedrība uzņemta ELA pilntiesīga biedra statusā

Pamatojoties uz Frankfurtes Latviešu biedrības 2021.gada 30.marta iesniegumu, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidijs savā 2021. gada 27.aprīļa sēdē, atbilstoši ELA statūtiem, organizāciju nolēma uzņemt ELA sastāvā pilntiesīga biedra statusā.

Līdz ar pilntiesīga biedra statusu Frankfurtes Latviešu biedrība saskaņā ar ELA statūtu 3.pantu no šī brīža iegūst tiesības piedalīties ELA lēmumu pieņemšanā, tajā skaitā vēlēt prezidiju un citas amatpersonas; izvirzīt kandidātus ELA amatpersonu vēlēšanās; saņemt informāciju par ELA darbību. Savukārt biedru organizācijas pienākumi turpmāk tai paredz ievērot ELA statūtus un ELA institūciju lēmumus; maksāt biedra naudu; prezidijam reizi gadā iesniegt ziņas par statūtu maiņām un darbību.

“Mūsu komandas vārdā vēlos pateikties par Jūsu interesi saistībā ar ELA darbību. Esam patiesi priecīgi Jūs uzņemt mūsu pulkā un aicinām Jūs aktīvi līdzdarboties Eiropā dzīvojošo latviešu kopienu kopīgo interešu pārstāvībā, sadarbības projektos un kopīgu iniciatīvu radīšanā. ELA būs Jūsu atbalsta punkts ciešāku saišu vīšanai ar citām diasporas kopienām un organizācijām un ar Latviju,” jauno biedru sveic Elīna Pinto, ELA priekšsēde.

Par Frankfurtes Latviešu biedrību

Frankfurtes Latviešu biedrība ir dibināta 2015. g. 4. decembrī ar mērķi apvienot visus Frankfurtē un tās apkaimē dzīvojošos, strādājošos un studējošos latviešus un viņu ģimenes, kā arī stiprināt latvisko saikni viņu vidū. Galvenie organizācijas darbības virzieni: latviešu kultūras apguve, uzturēšana un popularizēšana Frankfurtē; kopīgu svētku svinēšana; Frankfurtes latviešiem aktuālas informācijas apkopošana un izplatīšana. Ar Frankfurtes Latviešu biedrības statūtiem var iepazīties te: vācu valodā vai latviešu valodā. Tīmekļa vietnes adrese: Frankfurtes Latviešu biedrība (frankfurteslatviesi.lv)

Par Eiropas Latviešu apvienību (ELA)

Eiropas Latviešu apvienība ir Eiropā ārpus Latvijas darbojošos latviešu un latviešu sadraudzības nevalstisko organizāciju apvienība. Tā apvieno 26 biedrorganizācijas no 19 Eiropas valstīm. ELA darbības mērķi ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras, pilsoniskās un politiskās līdzdalības, ekonomiskās līdzdalības jomās un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām un ar Latvijas partneriem, kā arī ar radniecīgām starptautiskām organizācijām. 

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansiālu atbalstu.

#NVOfonds2021 #DiasporasNVO2021

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK