lv

PBLA paziņojusi 2023. gada Kultūras fonda un padomes apbalvojuma saņēmējus

Patriotu nedēļas noskaņās Pasaules Brīvo Latviešu apvienība (PBLA) paziņojusi PBLA Kultūras fonda un padomes apbalvojuma saņēmējus 2023. gadā, starp kuriem ir daudzi Eiropas organizāciju pārstāvji. Ik gadu PBLA Kultūras fonds un padome piešķir apbalvojumu četrās kategorijās - Goda balvu, Goda diplomu, Krišjāņa Barona balvu un Atzinības rakstus.

PBLA Kultūras fonda un padomes apbalvojumi tiek pasniegti humanitāro un sociālo zinātņu, tehnisko un dabas zinātņu, lietišķās mākslas, mūzikas, pedagoģijas, preses, rakstniecības, deju, teātŗa, filmu, dziesmu svētku un tēlotājmākslas nozarē.

Visaugstākie apbalvojumi ir PBLA Kultūras fonda un padomes Goda balva un Goda diploms, kas ir vienlīdzīgas pirmās pakāpes godalgas. 2023. gadā šos augstākos apbalvojumus iegūst:

GODA BALVA

Naurim Puntulim par dedzīgu atbalstu ārpus Latvijas kultūrai, Latvijas Republikas kultūras ministra amatā, it sevišķi atbalstot Dziesmu svētku kustību un dalībniekus, kuŗi piedalījās XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos 2023. gadā, gan Dziesmu svētkus ārpus Latvijas.

Lolitai Ritmanei (ASV) par izcilu skaņdarbu radīšanu pasaules mērogā; par Latvijas vārda nešanu pasaulē; par izciliem jauniem pasūtinātiem skaņdarbiem XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem Latvijā.

GODA DIPLOMS

Krisītei Skarei (ASV) par pašaizliedzīgu darbu Amerikas Savienoto valstu latviešu kultūras veicināšanā, stiprinot šī kultūras mantojuma dzīvotspēju ārpus Latvijas.

Tāpat PBLA Kultūun padomes valde, vadoties pēc iesūtītajiem pieteikumiem, lemj par Krišjāņa Barona balvu (rakstītam vārdam) un Atzinības rakstu piešķiršanu. Šogad apbalvojumus šajās nozarēs ieguvuši:

KRIŠJĀŅA BARONA BALVAS

Sibilai Lilianai Osei (Brazīlija) par Brazīlijas latviešu autoru dzejoļu, atdzejotu portugāļu valodā, izdošanu krājumā "Ceļi, kas ved caur dzeju" (Palmas izdevniecība).

Viesturam Zariņam (Kanāda) par vērtīgiem pētījumiem par pirmajiem latviešiem Kanadā, un divu grāmatu izdošanu par šiem pētījumiem.

 ATZINĪBAS RAKSTI

Austrālijas latviešu 37. Jaunatnes dienu rīcības komitejai - Mārtiņš un Tamāra Līdumi (priekšsēži), Liene Brūna, Aksels Ceplītis, Kārlis Daenke, Aija Dragūna, Edmunds Eimanis, Andrejs Jaudzems, Raimonds Jaudzems, Nikola Pērkuma, Simbelīna Pūce un Matīss Reinhards par svētku sekmīgu sarīkošanu un novadīšanu Adelaidē - par latviešu deju un dziesmu tradīciju uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Austrālijā, it īpaši piesaistot un iedvesmojot jauniešus.

Eiropas Jauniešu deju kopai “Ausma” par drosmi un degsmi, mācoties latviešu skatuvisko deju un pulcinot vienuviet jauniešus no dažādām Eiropas valstīm.

Lienei Baronei (Eiropa) par atsaucību un uzņēmību, XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos piedaloties septiņu mūzikālu kopu sastāvā.

Ārijai Baumanei (Austrālija) par mūža ieguldījumu latviešu seno aušanas amata prasmes uzturēšanā un izplatīšanā Austrālijas latviešu sabiedrībā.

Ivaram Cinkusam (Latvija) kā diasporas koru virsdiriģentam par atbalstu diasporas dziedātājiem un diriģentiem, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem 2023. gadā.

Diasporas bērnu folkloras dižkopai "Dzirkstis" un Aigai Oržehovskai, Zanei Danosai, Annai Fogelmanei, Inārai Bražei, Ievai Konterasai un Natai Da Kruza (Eiropa) par bērniem folklorā un folkloru bērnos; par tautas gara mantu cildināšanu un folkloras pārmantojamības darbiem.

 Aleksim Humeyumptewa (ASV) par ilggadēju un izcilu darbu, vadot Denveras latviešu tautas deju kopu Virpulītis un veicinot latviešu tautas mūzikas tradiciju Denveras Jūrmalniekos.

Ērikam Jerumanim (Kanāda) par ilggadēju un sekmīgu Otavas kora vadīšanu.

Gunitai Kronbergai, Gitai Pāvilai un Inārai Bražei par triju Eiropas koru kopīgas koncertprogrammas radīšanu un izpildīšanu Eiropā un Latvijā.

Imantam Lapiņam (Kanāda) par ilggadēju mākslas vienības LATVIS vadību Kanadā.

Elizbetei Ludvikai (Kanāda) par augstākās pakāpes rotas lietu veidošanu un ilggadēju izstāžu rīkošanu.

Ingrīdai Mazutei (Kanāda) par ilggadēju darbu latviskās izglītības veicināšanā Kanadā, gan vadot Otavas Latviešu skolu, gan darbojoties latviešu bērnu nometnēs Tērvetē, QC, gan rīkojot nometni “Pasaka” Latvijas bāreņiem Latvijā.

Baibai Palkavniecei (Latvija) par diasporas kultūras norišu apskatu Latvijas radio 2 piektdienu programmā raidījumā “Latviešiem pasaulē”.

Michael Pinsonneault (Kanāda) par izcilu kompozīcijas daiļradi, it sevišķi latviešu tautasdziesmu apdarēm, un par dziļu iesaistīšanos latviešu sabiedrībā, īpaši ar Tērvetes Trubadūriem.

Jānim Purviņam (Latvija) kā diasporas deju kopu virsvadītājam par atbalstu diasporas deju kopu vadītājiem un dejotājiem, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem 2023. gadā.

Jurim Raudsepam (ASV) par aktīvu iesaistīšanos Bostonas latviešu sabiedrības dzīvē, izdodot ikmēneša Sabiedrisko kalendāru un piedaloties vēlēšanu iecirkņa komisijas darbā, tādējādi nodrošinot diasporas līdzdalību Latvijas polītiskajos procesos.

Jolantai Sausiņai (Latvija) par nenovērtējamu praktisku atbalstu diasporas amatieŗmākslas kopām, piedaloties Pasaules latviešu saieta nama programmā XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku 2023. gada ietvaros.

Aigai Vasiļevskai, LNKC Sabiedrības līdzdalības projektu koordinātorei un Signei Pujātei, LNKC direktorei (Latvija) par nenovērtējamu atbalstu diasporas amatieŗmākslas kopām, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem 2023. gadā un piedaloties svētkos.

Lilijai Zobens (Lielbritānija) koru virsdiriģentei XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos 2023. gadā.

Arī Eiropas Latviešu apvienības vārdā sveicam visus apbalvojumu saņēmējus! Īpaši pasakāmies katram Eiropas centīgajam, radošajam, enerģiskajam, darbīgajam, drosmīgajam un nenogurdināmajam darba darītājam. Aicinām arī katrā kopienā Valsts svētku noskaņās sumināt apbalvotos ļaudis! LIELS PALDIES! Kopā darot, darbi sokas labāk!

PBLA Kultūras fonda un padomes uzdevums ir atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi un godalgot izcilus latviešu kultūras sasniegumus un darbiniekus, kā arī veicināt nacionālo pastāvēšanu, atbalstot skolas un latvisko audzināšanu.

Par PBLA Kultūras fonda un padomes godalgas kandidātiem izvirzāmi ārpus Latvijas dzīvojoši, panākumiem bagāti latviešu autori, mākslinieki, komponisti, kultūras, izglītības un jaunatnes darbinieki, kā arī cittautieši, kuri veicina latviešu kultūras atpazīstamību ārpus Latvijas.

Atsevišķos gadījumos kandidāti var arī būt Latvijā dzīvojošas personas par to īpašu ieguldījumu latviešu diasporas kultūras dzīvē.

Tāpat PBLA Kultūras fonda un padomes godalgas tiek piešķirtas arī par zinātniskiem darbiem, daiļliteratūras un preses publikācijām, tēlotājmākslas darbiem, daiļamatniecības un lietišķās mākslas darbiem, kā arī veikumiem skaņu, teātra un deju mākslā, skolu un jaunatnes audzināšanas darbā.

Godalgu pieteikumi PBLA Kultūras fonda un padomes apbalvojumiem pirms izvērtēšanas tiek saņemti no attiecīgās nozares vadītājiem, kuri sniedz rakstisku pamatojumu par šī kandidāta sasniegumiem un pievieno divas atsauksmes vēstules. PBLA Kultūras fonda un padomes noteikumi paredz, ka viena autora darbus vai veikumus tajā pašā nozarē var godalgot ne agrāk kā pēc trim gadiem.

Mediju ziņa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība un Pasaules Brīvo Latviešu apvienības Kultūras fonds un padome. #NVOfonds2023          

Ja turpmāk vēlies saņemt savā e-pastā ELA kultūras nozares ziņas, piereģistrējies ziņu saņemšanai šajā tiešsaistes formā.

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK