lv
Mājas lapa ir izstrādes procesā un informācija tiek papildināta.

Par Pašvaldību likuma projekta saskaņošanu ar Diasporas likumu

Šā gada 16.oktobrī, pārstāvot diasporas intereses, Eiropas Latviešu apvienība (ELA) oficiālā vēstulē vērsās pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ārlietu ministrijas*.

Balstoties uz VARAM 2020.gada 30.septembra prezentāciju MK un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē par topošā Pašvaldību likuma projektu, Eiropas Latviešu apvienība aicina likumprojektu saskaņot ar Diasporas likuma normām, kas attiecas uz pilsoniskās līdzdalības iespējām un remigrācijas procesu organizēšanu.

I Pilsoniskā līdzdalība

Diasporas likums nostiprina mērķi “atbalstīt un veicināt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību” (2.pants) un uzdevumu “veicināt diasporas locekļu un diasporas organizāciju iesaisti ar diasporu saistītu politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē” (4.pants). Šāda līdzdalība nodrošināma atbilstoši “līdzdalības principam — nodrošināt diasporas locekļiem un diasporas organizācijām savlaicīgu iespēju klātienē vai attālināti iesaistīties ar diasporu saistītu politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē” un “vienlīdzīgu iespēju principam — nodrošināt diasporas locekļiem iespēju bez jebkādas diskriminācijas brīvi piedalīties sabiedriskās, pilsoniskās, politiskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs Latvijā, ievērojot ar pastāvīgu uzturēšanos ārvalstīs saistītos objektīvos apstākļus” (5.pants). Līdzdalība pašvaldību līmenī ir arī ceļš uz to, lai atbilstoši Diasporas likumam nostiprinātu diasporas ieguldījumu “Latvijas kultūrā, ekonomikā, tautsaimniecībā un zinātnē” un “nodrošinātu labvēlīgus apstākļus remigrācijai” (2.pants). Citu diasporisku valstu (Portugāle, Lietuva, Izraēla) pieredze liecina, ka pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai diasporā ir pozitīva ietekme uz remigrācijas un diasporas investīciju veicināšanu un ar tiem korelē.

Attiecīgi, Eiropas Latviešu apvienība aicina Pašvaldību likuma projektā nodrošināt:

- Domes sēžu (t.sk. tālsaistē notiekošu sēžu) atklātumu arī neklātienē (audiovizuālu tiešraižu veidā) un iespējas ar pašvaldību saistītajiem diasporas piederīgajiem izteikties attālinātā sēdē;

- Saistošo noteikumu projektu pieejamību digitālajā vidē un iespējas ar pašvaldību saistītajiem diasporas piederīgajiem iesniegt priekšlikumus arī attālināti (paredzot diasporai  pieejamus autentifikācijas veidus);

- Tiesības un iespēju ar pašvaldību saistītajiem diasporas piederīgajiem izmantot jaunos sabiedrības līdzdalības rīkus (publiskā apspriešana, kolektīvais iesniegums, iedzīvotāju valde, līdzdalības budžets), proti, tiesības ierosināt publisko apspriešanu, iesniegt kolektīvo iesniegumu, izvirzīt iedzīvotāju valdes kandidātus vai kandidēt pašam, ierosināt iedzīvotāju valdē izskatāmus jautājumus, iesniegt līdzdalības budžeta projektus un par tiem balsot.

NB. Pašlaik paredzēts, ka šādas tiesības ir personām, kuru “dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā”. Tas izslēdz diasporas piederīgos, kuri atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām ir savu atbūtni apliecinājuši, paziņojot PMLP savu dzīvesvietu ārvalstīs (tas dzēš dzīvesvietas reģistrācijas faktu Latvijā).

Tomēr atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam pilsoniskās līdzdalības tiesības – vēlēšanu tiesības – ir arī ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, kuriem “attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums” (5.2.pants). A fortiori, šādas līdzdalības tiesības attiecīgajiem ar pašvaldību saistītajiem diasporas piederīgajiem piešķiramas arī pašvaldības ikdienas norisēs starp vēlēšanām. 

Kad Saeimā tiks pieņemti šobrīd izskatīšanā (2.lasījums) Diasporas likumā pamatotie grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, diasporas piederīgajiem tiks paredzēta iespēja Latvijā reģistrēt administratīvi derīgu papildu adresi (Diasporas likuma 16.pants). Tās pielietojums definējams speciālajos normatīvajos aktos.

Attiecīgi, Eiropas Latviešu apvienība aicina paredzēt, ka pilsoniskās līdzdalības tiesības un iespējas Pašvaldību likumā noteiktajos formātos tiek nodrošinātas arī ar pašvaldību saistītajiem diasporas piederīgajiem - ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, kuriem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums vai ir reģistrēta papildu adrese.

II Remigrācijas procesi

Eiropas Latviešu apvienība vēstulē lūdz Pašvaldību likuma projektā ietvert normas, kas ļauj piemērot Diasporas likuma 9.pantā noteikto pašvaldību kompetenci diasporas politikas un remigrācijas veicināšanas vai atvieglošanas jomā.

Tāpat vēstulē norādīts, ka Eiropas Latviešu apvienība aicina un vienmēr ir atvērta konsultācijām par diasporas specifikai piemērotākajiem un praktiski īstenojamajiem veidiem, kā Latvijas un tās pašvaldību attīstības interesēs regulēt augstāk noradītos jautājumus.

*Oficiālā vēstule informācijai nosūtīta arī Saeimas Pilsonības, migrācijas un saliedētības komisijai, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai, Pilsoniskā Alianse, Pasaules Brīvo latviešu apvienībai

 

Informācija publicēta projekta „3D Diaspora Domā Dara (2020)” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Īstenošanas laiks: 01.01.2020. – 30.10.2020. Projekta Nr. NR.2020.LV/DP/19 Par publikācijas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība. #DiasporaDomaDara

Informācija masu medijiem: Rasa Saliņa, Eiropas Latviešu apvienības padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr. 29145314, rasa.salina@gmail.com

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK