lv

Kā pieteikties nedēļas nogales skolu finansējumam?

Eiropas Latviešu apvienība (ELA) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) aicina latviešu nedēļas nogales skolas Eiropas valstīs pieteikties 2020. gadā pieejamajam finansiālajam atbalstam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas "Valsts valodas politika un pārvalde" kas šogad ir būtiski palielinājies.

Paldies Izglītības ministrijai par finansiālo atbalstu un Latviešu valodas aģentūrai par izcilo sadarbību.

Šogad finansiālais atbalsts tiks sniegts vismaz 32 latviešu nedēļas nogales
skolām Eiropā. Pieejamais finansējums 104 580 EUR.

Finansējumu iespējams saņemt par: 

- skolas telpu īre;
- apdrošināšana;
- mācību un metodiskie līdzekļi, materiāli (tajā skaitā izglītojošu izdevumu abonementi);
- kancelejas preces;
- kopēšanas, skenēšanas izmaksas;
- skolotāju ceļa izdevumi no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ (tikai sabiedriskā transporta biļetes);
- ceļa izdevumi 70% apmērā uz LVA diasporas skolotāju kursiem Latvijā
(avio un sabiedriskā transporta biļetes) – līdz diviem skolotājiem no vienas skolas;
- tehniskais aprīkojums;
- citi izdevumi, kas saistīti ar mācību procesa nodrošināšanu
(piemēram, transporta īres izdevumi skolas ekskursijai, kas saistīta ar mācību procesa nodrošināšanu, vai skolas kolektīva pieredzes apmaiņas brauciens pie citas skolas).

Visām skolām, kā jau iepriekšējā gadā,  primāri apmaksās īres un apdrošināšanas izmaksas. Individuāli Finanšu komisija izskatīs arī citus izdevumu kompensācijas pieprasījumus, ņemot vērā skolas skolnieku skaitu.

Tiks akceptēti tēriņi no 2020. gada 1. janvāra līdz 31.decembrim.

Atskaišu un pārskatu iesūtīšanas termiņš šogad būs 2020.gada 01.novembris.

Visām latviešu nedēļas nogales skolām Eiropā, kas atbilst zemāk minētajiem kritērijiem un vēlas pieteikties finansiālā atbalsta saņemšanai, elektroniskā pieteikuma anketa ir jāaizpilda līdz 2020. gada 2. martam plkst. 17.00  pēc Latvijas laika.


14 Kritēriji diasporas nedēļas nogales skolām finansiālā atbalsta saņemšanai:

4.1. Skolas darbības mērķis atbilst diasporas nedēļas nogales skolu koncepcijai – saglabāt

un uzturēt latvisko identitāti, apgūstot latviešu valodu un kultūru.

4.2. Skola darbojas jau vismaz 12 mēnešus (ar mācību programmu, kurā iekļauta arī

latviešu valodas apguve).

4.3. Skolā darbojas vismaz divi skolotāji, un vienam no tiem ir pedagoģiskā izglītība, vai

arī skolotājiem ir iespējams konsultēties ar kvalificētu pedagogu (piemēram, tas var

būt skolotājs Latvijā vai citas diasporas skolas pedagogs).

4.4. Skola darbojas pēc vismaz 75 stundu mācību programmas, no kuras daļa ir paredzēta

latviešu valodas apguvei (viena stunda = 40 minūtes; mācību programmā ietilpst arī

skolas pasākumi).

4.5. Skolas mācību programma vismaz 75% apjomā tiek īstenota klātienes nodarbībās.

4.6. Skolu regulāri apmeklē vismaz 10 bērni vecumā līdz 18 gadiem (skolēnu skaitu pēc

ELA vai LVA pieprasījuma ir jāspēj pierādīt).

4.7. Skolā ir pieejams skolēnu saraksts un tiek veikta skolēnu apmeklējumu uzskaite.

4.8. Skolai ir noslēgti līgumi vai individuālas vienošanās ar vecākiem.

4.9. Skolā ir izveidota un darbojas skolas padome, kurā ir vismaz viens vecāku pārstāvis.

4.10. Skolai nav nenokārtotu saistību pret LVA vai ELA (nenokārtotas saistības skolai liedz

saņemt finansējumu).

4.11. Skola regulāri sniedz atbildes uz LVA veiktajām statistikas datu aptaujām.

4.12. Skola nav kavējusi atskaišu iesniegšanu iepriekšējos finansējuma periodos (ja atskaišu

iesniegšana ir tikusi kavēta, tādējādi apdraudot visa diasporas skolu finansējuma

apguvi, Finanšu komisija ir tiesīga šai skolai liegt saņemt finansējumu vismaz vienu

gadu).

4.13. Finanšu komisija šaubu gadījumā par skolas pastāvēšanu vai darbību atbilstoši

finansējuma saņemšanas atlases kritērijiem patur tiesības ņemt vērā, vai skolas

pārstāvji pēdējo trīs gadu laikā ir piedalījušies LVA semināros un kursos mītnes zemē

vai Latvijā (neattiecas uz jaunajām skolām, kuras tikko ir uzsākušas darbu), kā arī

vadīties pēc publiski pieejamās informācijas par skolu, piemēram, sociālajos tīklos.

Šādos gadījumos finanšu komisija ir tiesīga arī pieprasīt papildu apliecinājumus skolas

pastāvēšanai un darbībai, piemēram, fotogrāfijas no skolas latviešu valodas

nodarbībām vai pasākumiem.

4.14. Jaunās skolas, kas neatbilst šī Nolikuma 4.2. punktam, var pieteikties finansiālajam

atbalstam līdz 500 EUR. Līdzekļi pieprasāmi mācību materiālu un kancelejas preču

iegādei, kā arī kopēšanas un skolotāju ceļa izdevumu uz mācību norises vietu un

atpakaļ segšanai (attiecas tikai sabiedrisko transportu).

Pieteikumus vērtēs komisija, kurā ir iekļauti: ELA izglītības referents Māris Pūlis,  ELA izglītības projektu vadītāja Aira Priedīte, ELA priekšsēde Elīna Pinto, LVA diasporas projektu koordinatore Aija Otomere un LVA direktora vietniece, Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa .

Finansiālā atbalsta piešķiršanas gadījumā šī anketa tiks pievienota ar finansējuma saņēmēju slēgtajam līgumam, ko tiks aicināts parakstīt (un tādējādi apliecināt tās satura patiesumu) katras skolas pārstāvis - skolas vadītājs.

Detalizētāka informācija pieejama, sazinoties ar projekta vadītāju Airu Priedīti, izglītības speciālistu Māri Pūli vai rakstot uz ELA e-pastu: elaskolas@gmail.com ar norādi “Skolu līdzfinansējuma projekts”.

Pieteikuma forma aizpildāma elektroniski internetā, sekojot šai saitei:

http://ejuz.lv/konkurss2020

Pirms anketas aizpildīšanas ieteicams sagatavot atbildes Word programmā un tad iekopēt anketā. 

Obligāts nosacījums -visas naudas summas pārvērst eiro izteiksmē čeka izsniegšanas dienā un gada laikā sagatavot vismaz divas preses publikācijas ar atsauci uz šī projekta piešķīrumu skolai.

Lūdzu, ievērojiet, ka Google vidē, saglabājot anketas atbildes un pēc tam atverot tās atkārtotai rediģēšanai, jūsu anketai tiks radīta unikālā interneta adrese, kura būs redzama adrešu lodziņā. Nokopējot un saglabājot šo adresi, jums varēsit atgriezties pie anketas vēlāk, papildinot to vai veicot izmaiņas.

Pēc anketas nosūtīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka tā ir sasniegusi adresātu, rakstot uz ELA epastu: elaskolas@gmail.com ar norādi “Skolu līdzfinansējuma projekts”

Minētās aktivitātes īstenos Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK