lv

ELA pārstāve Latvijā apmeklē diskusijas par sabiedrības saliedēšanu un Saliedētības politikas pamatnostādnēm

Oktobra nogalē Eiropas Latviešu apvienības Latvijā (ELA) pārstāve Gunita Bērza piedalījās divās diskusijās par sabiedrības saliedēšanu un Saliedētības politikas pamatnostādnēm.

22.oktobrī Kultūras ministrija un Zemgales NVO centrs Jelgavā rīkoja diskusiju par sabiedrības saliedēšanu un Saliedētības politikas pamatnostādnēm. Diskusijā piedalījās ap 20 dažādu Zemgales nevalstisko organizāciju pārstāvji, liels skaits mazākumtautību biedrību pārstāvju, uzņēmēja un Jelgavas dzīvnieku biedrības vadītāja, kā arī Jelgavas pašvaldības deputāte un Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja. G.Bērza informē, ka diskusijā tika apskatīti kopumā pieci problēmjautājumi: 

Uzticēšanās valstij, pašvaldībām un vietējām kopienām; Nacionālā identitāte, kas skar piederības sajūtu jeb patriotismu, kultūras kopu, un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kā arī teritoriālo piederību; Latviešu valoda, tās izmantošana darbā, mājsaimniecībās, darbavietās un mediji, kurus izvēlas; Pilsoniski aktīva sabiedrība, kas līdzdarbojas nevalstiskajās organizācijās un sabiedrība, kas iesaistās interešu aizstāvībā; Migrācija un imigrācija.

“Diskusijas par nacionāli identitāti ietvaros no ELA puses ierosināju turpināt darbu pie Diasporas likuma ieviešanas, kultūrmantojuma apzināšanas un saglabāšanas ārpus Latvijas, kā arī turpināt atbalstīt radošās kopas un diasporas latviešu kopienu centrus, sniedzot patstāvīgu atbalstu no valsts budžeta,” komentē G. Bērza. “Par latviešu valodu diskutējot, ierosināju saglabāt atbalstu diasporas latviešu skoliņām, kas ir ļoti būtisks, lai saglabātu latviešu valodas lietojamību emigrējušo tautiešu vidū.

Kā otru būtisku risinājumu mērķa sasniegšanai, latviešu valodas lietojamības uzlabošanai ieteicu veidot neatkarīgu latviešu mediju telpu.” Lai veicinātu iespējas interešu aizstāvībā, no ELA puses arī tika rosināts noteikt valsts un pašvaldību darba komisiju sēdēm nodrošināt iespēju sekot attālināti un piedalīties diskusijās (nodrošinot tiešraides translācijas un video ierakstus). Savukārt diskusijā par migrāciju un imigrāciju ELA pārstāve ieteica izstrādāt reemigrantiem integrācijas politikas plānu un ieviest to pašvaldībās, sniedzot atbalstu mājokļa, nodarbinātības un izglītības jomās.

24.oktobrī Kultūras ministrijas un Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotajā diskusijā par sabiedrības saliedēšanu un Saliedētības politikas pamatnostādnēm piedalījās ap 12 dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, ANO bēgļu aģentūras un Tautas frontes pārstāvji, Sīrijas pilsonis, kā arī Rīgas Domes Sabiedrības integrācijas nodaļas darbinieki. G.Bērza stāsta, ka diskusijā katrs no dalībniekiem izvirzīja divas galvenās sabiedrības saliedētības problēmas, kuras tālāk tika sadalītas četros izaicinājumos un tiem meklēti risinājumi: 

Latviešu valoda ir izaicinājums gan diasporas latviešiem, gan Latvijā dzīvojošajām personām; Pilsoniskā līdzdalība tika skatīta no prizmas „par mums ar mums”; Mediju telpa pēdējos gados ir īpaši aktualizējusies, jo ir ļoti daudz dažāda informācija, ar kuru sabiedrība tiek ietekmēta; Nacionālās identitātes izaicinājumam tika ierosināti dažādi uz latviešu vērtībām un tradīcijām vērsti risinājumi.

Diskusijas par latviešu valodu laikā G.Bērza rosināja saglabāt un palielināt atbalstu diasporas latviešu skoliņu uzturēšanai un attīstīt online pieejamos rīkus latviešu valodas apguvei. “Sistemātisku atbalstu diasporas medijiem, saglabājot brīvu telpu tieši diasporas aktualitātēm, ierosināju veidot, runājot par mediju telpu,” par savu iesaisti un sniegto artavu Kultūras ministrijas un Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotajā diskusijā stāsta G. Bērza.

“Pēc abu diskusiju apmeklēšanas, secinu, ka Rīgā un Jelgavā dzīvojošajiem un strādājošajiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir dažādi skatupunkti un risinājumi. Noteikti piekrītu domai, ka lēmumu pieņemšanā ir jāiesaista mērķa grupas, tāpēc ļoti novērtēju šo Kultūras ministrijas rīkoto diskusiju formātu, strādājot pie jaunajām Sabiedrības saliedētības pamatnostādnēm,” rezumē ELA pārstāve Latvijā.

Dalība Valsts un pašvaldību komisija sēdē notika projekta „Eiropas Latviešu apvienības kapacitātes stiprināšana diasporas līdzdalības veicināšanai Latvijā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/024/29. Par publikācijas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība.

                                     

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK