lv

ELA aicina pieteikt diasporas talkas Latvijai un latviešiem nozīmīgās vietās ārvalstīs

Lai palīdzētu Latvijas “zaļajam vēstījumam” izskanēt tālu aiz tās robežām un atbalsoties arī katra ārpus Latvijas mītoša latvieša domās un darbos, ELA aicina Lielajā Talkā – 2019. gada 27. aprīlī – piedalīties arī latviešu kopienas ārvalstīs. Aprūpēsim Latvijai un latviešiem svarīgas vietas ārvalstīs un aicināsim arī citus savu mītnes zemju iedzīvotājus līdz ar mums ķerties pie grābekļiem, stādiem un otām, lai visi kopīgi veidotu mūsu vidi zaļāku, tīrāku, veselīgāku.

ELA aicina latviešu organizācijas, diasporas skoliņas, interešu un mākslinieciskās kopas ārvalstīs līdz 12. aprīlim pieteikt savu dalību Lielajā Talkā, aizpildot šo saiti.

Šogad Lielā Talka liek īpašu uzsvaru uz jaunām vēsmām vides domāšanā, tāpēc mudinām arī talkas ārvalstīs bagātināt ar izglītošanos, diskusijām un “ideju talkām” mūsdienīgas un atbildīgas vides politikas jomā, apkopot jūsu mītnes zemes labās prakses piemērus vides saudzēšanai un klimata politikai, kas varētu būt noderīgi arī Latvijā.

1. Ko aicinām pieteikties?

Īpaši aicinām pieteikties diasporas latviešu biedrības/organizācijas un – vēlams, sadarbībā ar biedrībām/organizācijām – citas diasporas struktūras (jauniešu kustības, diasporas skolas, mākslinieciskās kopas, interešu un sporta klubus) ārvalstīs. Atcerieties, ka talkošanu un atkritumu savākšanu vai līdzīgas aktivitātes visbiežāk nepieciešams oficiāli saskaņot atbilstoši Jūsu mītnes zemes un attiecīgās pašvaldības noteikumiem, ko efektīvāk var nodrošināt reģistrētas organizācijas.

Pieteikties kopīgas talkas rīkošanai var kopīgi pieteikties arī vairākas organizācijas/struktūras, norādot arī citus talkas īstenošanas partnerus (ja tādi paredzēti). Ja pieteikumu iesniedz oficiāli nereģistrēta struktūra (jauniešu kustība, diasporas skola, koris, cita interešu grupa), aicinām to saskaņot ar radniecīgu diasporas organizāciju un, ja iespējams, pieteikumu līdzparakstīt šīs organizācijas vadītājam.

Iniciatīvu vietējā saskaņošana un atbilstība vietējām prasībām ir pašu vietējo rīkotāju pārziņā un to atbildība.

2. Kādas vietas aicinām sakopt?

ELA īpaši aicina sakopšanai izvēlēties Latvijai vai latviešiem nozīmīgas vietas ārvalstīs. Tās var būt vietas, kas īpaši saistītas ar Latvijas valstiskuma un tautas vēsturi (vēsturisku notikumu vietas, kapavietas u.c.), trimdas sabiedrisko vai kultūras aktivitāšu piemiņu (latviešu nami, draudzes nami, sabiedrisku akciju vai kultūras svētku vietas, u.c.), ar izcilu tautiešu dzīvi vai darbību saistītas vietas, kā arī ar pašreizējo diasporas sabiedrisko vai kultūras dzīvi saistītas vietas (saietu nami, Valsts svētku, Līgosvētku vai citu svētku vietas un to apkaime, diasporas organizācijas atbalstošu pašvaldību norādītas vietas u.c.).

Lielās Talkas aktivitātes var būt saistītas ar vietas sakopšanu plašākajā nozīmē – no atkritumu vākšanas vai tīrīšanas darbiem līdz vides labiekārtošanai un izdaiļošanai (soliņu krāsošana, apstādījumu veidošana, norāžu un taku atjaunošana, u.c.).

3. Talkas kā kopīgi svētki un izglītošanās

Mudinām talkas pasākumos iesaistīt ne tikai latviešu kopienu, bet arī citus Jūsu mītnes zemes iedzīvotājus. Pašu un draugu priekam rosinām iespēju robežās talkošanu apvienot ar interesantām kultūras, jauniešu vai aktīvu dzīvesveidu popularizējošām akcijām, muzikāliem starpbrīžiem, viktorīnām par Latviju un dabu/vidi.

Šogad Lielā Talka liek īpašu uzsvaru uz jaunām vēsmām vides domāšanā, tāpēc mudinām arī talkas ārvalstīs bagātināt ar izglītošanos, diskusijām un “ideju talkām” mūsdienīgas un atbildīgas vides politikas jomā, apkopot jūsu mītnes zemes labās prakses piemērus vides saudzēšanai un klimata politikai, kas varētu būt noderīgi arī Latvijā. Lielā Talka mudina jauniešus dalīties ar idejām, kā samazināt piesārņojumu, kāds iepakojums būtu tas, kas aizstātu plastmasas iepakojumu.

Rosinām arī noskaidrot, vai Jūsu mītnes zemē ir aktīva kāda “Let’s Do It!” kustības nodaļa (https://www.letsdoitworld.org/), un iespēju robežās saskaņot savas aktivitātes un to publicitāti vai to veidot kopīgi. Kontaktos ar šīm nodaļām varat atsaukties uz Lielās Talkas kustības sadarbību ar “Let’s Do It” centrālo biroju.

4. Lielās Talkas datums

Aicinām talkošanu veikt 27. aprīlī, kad Lielā Talka notiks arī Latvijā, vai laikā ap šo dienu. Talkas varat saistīt arī ar 22.aprīli - Pasaules Zemes dienu, kad visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai palielinātu cilvēku informētību un izpratni par Zemes dabisko vidi.

5. Pieteikumu iesniegšana un apstiprināšana

Pieteikumi par dalību kopējā akcijā iesniedzami, aizpildot šo anketu:

Aicinām to darīt līdz 2019. gada 27. martam. ELA līdz 3.aprīlim saziņā ar pieteicēju precizē pieteikuma saturu (ja nepieciešams) un rīkotājiem sniedz apstiprinājumu par dalību akcijā.

Laikā no 3. līdz 27. aprīlim notiks tālāka saziņa starp vietējiem rīkotājiem un ELA par saskaņoto talku praktisko norisi.

Saskaņoto talku publicitātes materiālos rīkotājiem lūgts iekļaut atsauci: “Pasākums notiek sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību un Lielās Talkas kustību Latvijā.”

5. Rīkošana un atbalsts

Talkas materiālais nodrošinājums ir paša rīkotāja un talkas dalībnieku ziņā, iespēju robežās piesaistot atbalstu no vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem vai citiem atbalstītājiem (piem.,  stādiem, maisiem, zemei, krāsai, uzkodām utt.). Rīkotāji pēc saviem ieskatiem uzrunā arī vietējos sadarbības partnerus (stādaudzētavas, vides organizācijas, mežu dienestus, zaļās kustības, “Let's Do It!” kustības vietējās nodaļas). Rīkotāju ziņā ir arī izpildīt vietējās saskaņošanas prasības šāda veida pasākumiem un atkritumu savākšanai.

Lai atvieglotu rīkošanas un saskaņošanas procesu mītnes zemēs, ELA un Lielās Talkas kustība var pēc pieprasījuma rīkotājiem izsniegt oficiālu vēstuli latviešu un angļu valodā, kurā skaidrota Lielās Talkas jēga, mērķis un sasaiste ar globālo “Let’s do it!” kustību, kā arī ietverta norāde uz Valsts prezidenta patronāžu pār Lielās Talkas kustību Latvijā. Rīkotāji šo vēstuli var izmantot talkas vietējai saskaņošanai, atbalsta un sadarbības partneru piesaistei.

ELA sadarbībā ar Lielās talkas kustību sniegs atbalstu saskaņoto talku informācijas un publicitātes aktivitātēm:

  • nodrošinās vienota dizaina ielūguma/plakāta maketu (aizpildīšanai ar rīkotāju informāciju par konkrēto talku);
  • nosūtīs vienota parauga T-kreklu apdrukas failus latviešu un angļu valodā (apdrukas un Tkreklu iegādes izmaksas ELA nesedz);
  • koordinēs Eiropas talku atspoguļojuma iekļaušanu Latvijas nacionālo mediju ziņās par Lielās Talkas norisi (tiešraides sazvani ar Latvijas Radio dienas gaitā, TV sižeti atsevišķās vietās, rakstveida publicitāte).  ELA aicina visus talkotājus Eiropā veidot video sižetus un fotogalerijas par Lielo Talku, kurus varēsim iekļaut diasporas un Latvijas medijos.

Foto: Lielā Talka Latviešu centrā Bērzaine, Freiburgā, 2017. gadā

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK