lv

Diasporas skolu pārstāvji izglītojas par komunikācijas nozīmi projektu popularizēšanā

Vasarā, kamēr diasporas skolās ir brīvlaiks un bērni un jaunieši piedalās dažādās nometnēs, pedagogiem ir iespēja pilnveidot savas zināšanas dažādās jomās, lai tās izmantotu savā ikdienā jau no jaunā mācību gada sākumā. 

Tādēļ 21. jūnijā un 14. jūlijā ELA organizēja divus seminārus gan diasporas skolu pārstāvjiem, gan arī nometņu organizatoriem par komunikācijas nozīmi projektu popularizēšanā.

Tiešsaistes semināri "Komunikācijas nozīme projektu popularizēšanā" un “Sociālo mediju nozīme projektu popularizēšanā”, ko vadīja komunikācijas jomas profesionāle Kristīne Tjarve, tika organizētas projektā “Latviešu diasporas skolu pārvaldības stiprināšana Eiropā” aktivitāšu īstenošanai.

Projekta mērķis ir veicināt diasporas izglītības darba ilgtspēju un pieejamību, sniedzot atbalstu diasporas skolu pārvaldībai un veicinot diasporas skolu sistēmas nostiprināšanos Eiropā.

Aspekts par komunikācijas nozīmi projektu popularizēšanā iekļauts, jo mūsdienu sabiedrībā komunikācija ir viens no svarīgākajiem aspektiem, lai atspoguļotu gan ieplānotās aktivitātes, gan arī atskatītos uz jau īstenotajām. Turklāt ar veiksmīgas komunikācijas palīdzību skoliņām ir iespēja piesaistīt vairāk dalībnieku, veidot viedokļu līderu attiecības, piesaistīt finansējumu nākotnes projektiem. Savukārt latviešiem visā Eiropā ir iespējas uzzināt, kādas ir iespējas viņu mītnes valstīs iesaistīt bērnus latvisko tradīciju kopšanā.

Pirmajā seminārā dalībniekiem bija iespējas mācīties, kā veidot preses relīzes un rakstus tīmekļa vietnēm, kas nākotnē ļaus veidot vienkāršotas publikācijas, ko publiskot gan ELA tīmekļa vietnē, gan arī sagatavot ziņas, ko izsūtīt vietējām latviešu organizācijām un mediju pārstāvjiem. Dalībnieki uzzināja arī, kur vēl iespējams publiskot jau sagatavotas preses relīzes. Lektore K. Tjarve pastāstīja arī, kā sagatavoties intervijām, kā jāatlasa vēstījumi, pie kā pieturēties sarunas laikā, mudinot arī veidot mediju attiecības projektu popularizēšanai plašākai sabiedrībai.

Otrajā seminārā, kurā uzsvars bija uz sociālo mediju komunikāciju, lektore iepazīstināja klātesošos ar digitālās komunikācijas tendencēm 2022. gadā, īpašu uzmanību pievēršot tieši Instagram komunikācijai. Vairākas latviešu skolas diasporā jau apguvušas Facebook komunikācijas nosacījumus, bet, apzinoties, ka Instagram vidē vairāk sastopami jaunieši, kuri arī paši veido saturu, skoliņu pārstāvji labprāt uzklausīja iespējas, ko var paveikt šajā sociālajā tīklā, uzdrošinoties arī izmantot jaunus satura formātus, piemēram, storijus un reels.

Projektā “Latviešu diasporas skolu pārvaldības stiprināšana Eiropā”, kura ietvaros notika minētie semināri, plānotas vēl citi semināri diasporas skolu pedagogiem un vadītājiem, ELA biedrorganizāciju vadītājiem un biedriem, lai stiprinātu viņu kapacitāti projektu rakstīšanā, īstenošanā, kā arī organizāciju kapacitātes stiprināšanā.

Projekta ietvaros diasporas skolām tiek nodrošināts pastāvīgs konsultatīvs, metodisks un praktisks atbalsts – skolām ir pieejamas pastāvīgas bezmaksas konsultācijas gan administratīvos, gan izglītības satura jautājumos.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#DiasporasNVO2022

Mediju ziņa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība. #NVOfonds2022

Papildu informācijai:

Kristīne Tjarve, Sabiedrisko attiecību speciāliste
https://www.facebook.com/EiropasLatviesuapvieniba

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK