lv

2024. gadā atbalstu saņems 47 Eiropas amatiermākslas kopas

Ar prieku un pateicību ziņojam, ka arī šogad turpinās Pasaules Brīvo Latviešu apvienības administrētā, Kultūras ministrijas izstrādātā programma Diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai.

Sadarbojoties Eiropas Latviešu apvienībai (ELA) un Pasaules Brīvo Latviešu apvienībai (PBLA), bija izsludināts konkurss, kurā finansiālu atbalstu amatiermākslas norišu nodrošināšanai varēja lūgt folkloras un dejotāju kopas, kori, teātri, ansambļi un rokdarbnieki – kopas, kuras raksturo noteikts darbības ilgums un dalībnieku skaits, turklāt arī ne vien radošs un secīgs mēģinājumu/darba process, bet arī regulāras publiskas uzstāšanās, piedaloties mītnes zemes un LV amatiermākslas pasākumos. Piemēram var minēt Latviešu kultūras dienas Dublinā, Eslingenas dziesmu svētkus, Dziesmu un deju svētkus Rīgā, folkloras festivālus, sadraudzības koncertus utml.).

ELA pateicas visām amatiermākslas kopām, kuras savās kopienās uztur radošu garu un mūsu tautas tradīcijas.

Lielu interesi par KM atbalstu paudušas arī atsevišķas latviešu skoliņas Eiropā, tomēr KM vadlīnijas skaidri norāda, ka skolu vajadzībām nepieciešamo lietu iegādes tēriņi, arī tad, ja paredzēti dziedāšanas, dejošanas vai muzicēšanas nodarbībām, nav atbilstīgi šā projekta nolikumam.

Konkursā tika saņemts 51 pieteikums, cerot uz finansējumu 71 550 eiro apmērā. Eiropas kopām paredzētais Kultūras ministrijas finansējums 2024. gadā ir 51 300 eiro.

Eiropas kopu iesniegtos pieteikumus vērtēja komisija, īpašu uzmanību pievēršot gan kopas atbilstībai izvirzītajām prasībām, gan pieteikuma un tāmes precizitātei un detalizētam tēriņu izklāstam, gan arī finansējuma pieprasījuma mērķa atbilstībai izvirzītajiem kritērijiem.

Papildus jau minētajam komisija lēma atbalstīt kopas, kurām finansējums nepieciešams, lai vismaz daļēji segtu tieši pamata vajadzības un stiprinātu kopu mākslinieciskās spējas, kas arī ir šīs programmas pamata uzdevums. Turklāt komisija rūpīgi pētīja un ņēma vērā arī iepriekšējos gados gūto pieredzi sadarbībā ar katru projekta iesniedzēju un tā uzņemto saistību izpildi.

Jāatzīmē, ka iepriekšējā konkursā administrēšanas procesā tika iesniegti prasībām neatbilstoši rēķini, saturiskās atskaites ar saitēm uz neeksistējošiem sociālo tīklu profiliem un pasākumiem, turklāt 12 kopas atskaišu iesniegšanu kavēja par 2 mēnešiem. Vērtēšanas komisija ņēma vērā šādu kopu “kredītvēsturi”.

2024. gadā Eiropas kopām sadalīts Kultūras ministrijas finansējums 51 300 eiro apmērā, sniedzot atbalstu 47 amatiermākslas kopām. Ar rezultātiem iespējams iepazīties šeit.

Naudas līdzekļi, kurus KM novirzījusi diasporas kopu māksliniecisko spēju stiprināšanai mērķim, ir liels atspaids diasporas amatiermākslas kustībai kopumā. Šo atbalstu augsti novērtē arī ELA un vienlaikus uzsver, ka atbalsts būtu uzskatāms par papildinājumu, stiprinājumu un palīdzību. Šīs programmas līdzekļus nebūtu jāuztver kā kopai pašsaprotami nodrošināmu darbības pamatu, lai kopa spētu segt katru savu tēriņu pilnā apmērā.

Aicinām kopas arī turpmāk ļoti godprātīgi izvērtēt savas vēlmes un vajadzības, paturot prātā saimniecisku, ilgspējīgu, ētisku un godīgu attieksmi, lietojot valsts līdzekļus. Šajā konkursā bija iesniegti nopietni, pārdomāti un tiešām pamatoti projektu, tomēr arī vērojama atsevišķu kopu vēlme atkārtoti saņemt nesamērīgi lielas summas, gan arī bagātīga izdoma un attapība, ko ar izsludināto finansējumu varētu iesākt.

Projektu iesniedzējus, kuri saņēmuši atbalstu (saite šeit tekstā, iepriekš), lūdzam iepazīties ar papildu informāciju ŠEIT, kas palīdzēs savlaicīgi un precīzi nokārtoti visas administratīvās formalitātes. Atgādinām, ka Apņemšanas vēstule, kuru kopu vadītājiem ir jāparaksta, un Līgums, kuru kopas noslēgs ar PBLA, ir dokumenti, kuri atbalsta saņēmējam uzliek konkrētus pienākumus, un tie ir saistoši. Individuāli un personalizēti e-pasti katrai kopai šajā konkursu kārtā netiks sūtīti.

Uzziņai:

  • Māksliniecisko kopu finanšu pieprasījumus pārvalda pieredzējusi PBLA komanda
  • ELA projektu vērtēšanas komisijā bez atlīdzības darbojās brīvprātīgie no pamatdarba brīvā laikā
  • Projektu vērtēšana un saziņa ar to iesniedzējiem ir laikietilpīgs un atbildīgs darbs, tāpēc tā rezultātus diemžēl nebūtu jāgaida vien dažas dienas pēc pieteikšanās noslēguma
  • ELA vērtēšanas komisija arī šogad neatbalsta projektus mēģinājumu tērpu iegādei, ne arī ekskluzīvu aksesuāru un priekšmetu iegādei
  • Kopas, kuras naudu prasījušas honorāriem, ceļa izdevumiem, diriģentu, koncertmeistaru, vadītāju veiktā darbu apmaksai un pasākuma dalībnieku naktsmājām, nav ievērojušas pieteikuma nosacījumu, tātad – nav atbalstītas konkrētu izdevumu segšanai. Lūdzu šo ievērot plānojot savu projektu īstenošanu
  • Daudzas kopas kā līdzfinansējuma avotu min pašu ieguldīto laiku, naudu un enerģiju. Un tas ir tiesa – tā ir tā uguns, kas silda, dod gaismu un liek mutuļot! Tā visai diasporai kopīga lieta. Slogs un arī prieks. Un arī gods un apzināta izvēle!

 ELA kultūras referente Andra Baltmane, e-pasts saziņai: kultura@ela.lv 

Mediju ziņa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība. #NVOfonds2023          

Ja turpmāk vēlies saņemt savā e-pastā ELA kultūras nozares ziņas, piereģistrējies ziņu saņemšanai šajā tiešsaistes formā.

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK