lv

2023. gadā atbalstu saņems 61 Eiropas amatiermākslas kopa

2023. gada sākumā Eiropas Latviešu apvienība saņēma priecīgu ziņu – arī šogad turpināsies iepriekšējos trijos gados Pasaules Brīvo Latviešu apvienības administrētā Kultūras ministrijas programma Diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai. Atbalstu saņems 61 amatiermākslas kopa.

Sadarbojoties Eiropas Latviešu apvienībai (ELA) un Pasaules Brīvo Latviešu apvienībai (PBLA), tika izsludināts konkurss, kurā finansiālu atbalstu lūdza folkloras kopas, dejotāji, kori, teātri, ansambļi un arī rokdarbnieki no visām Eiropas malām. Acīmredzami kopām radošuma netrūkst un darbošanās prieks pirmajā pilnvērtīgajā pēcpandēmijas sezonā nav mazinājies.

Kopā tika saņemti 67 pieteikumi no Eiropas pašdarbības kopām un mākslinieciskajiem kolektīviem, cerot uz finansējumu 81 081,56 eiro apmērā.

Eiropas kopu iesniegtos pieteikumus vērtēja komisija, īpašu uzmanību pievēršot gan kopas atbilstībai izvirzītajām prasībām, gan pieteikuma un tāmes precizitātei un detalizētam tēriņu izklāstam, gan arī finansējuma pieprasījuma mērķa atbilstībai izvirzītajiem kritērijiem. Papildus jau minētajam komisija lēma atbalstīt kopas, kurām finansējums nepieciešams, lai vismaz daļēji segtu tieši pamata vajadzības un stiprinātu kopu mākslinieciskās spējas, kas arī ir šīs programmas pamata uzdevums. Turklāt komisija ņēma vērā arī iepriekšējos gados gūto pieredzi sadarbībā ar katru projekta iesniedzēju un tā uzņemto saistību izpildi.

2023. gadā Eiropas kopām sadalīts Kultūras ministrijas finansējums 51 300 eiro apmērā, sniedzot atbalstu 61 amatiermākslas kopām. Ar rezultātiem iespējams iepazīties šeit.

Projektu pieteikumos daudzas kopas lūdza finansiālu atbalstu telpu īres izdevumu segšanai, kas, protams, pašreizējā kontekstā ir krietni lielāki nekā iepriekšējās sezonās. Daudzi amatiermākslas kolektīvi turpina veidot kopai piederīgu tautastērpu komplektus, kas nenoliedzami ir aktuāls jautājums Dziesmu un deju svētku gadā. Folkloras kopas savas zināšanas un spējas papildina, lūdzot atbalstu mūzikas instrumentu iegādei, lai kuplinātu dalībnieku pulku, kā arī dažādotu tautas mūzikas skanējumu savā interpretācijā.

Naudas līdzekļi, kurus KM novirzījusi šim mērķim, ir liels atspaids diasporas amatiermākslas kustībai. Šo atbalstu augsti novērtē arī ELA un vienlaikus uzsver, ka atbalsts savā ziņā ir papildinājums, stiprinājums, palīdzība. Šīs programmas līdzekļus nebūtu jāuztver kā kopai pašsaprotami nodrošināmu darbības pamatu, lai kopa spētu segt katru savu tēriņu pilnā apmērā.

Visiem projektu iesniedzējiem nosūtīta e-pasta ziņa, kurā izklāstīts, vai un kāds finansējums saņemams, kā arī – kas un kad darāms, lai laicīgi nokārtotu visas administratīvās formalitātes. Ja kāds no projektu iesniedzējiem šādu ziņu vēl nav saņēmis, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi kultura@ela.lv, norādot kopas nosaukumu.

Turklāt ELA aicina visas kopas Eiropā izsvērt ikkatrā konkursā un programmā pieprasīto līdzekļu nepieciešamību un paredzēta izlietojuma lietderību. Jo vairāk kopu iesniedz pieprasījumu katrā konkursā, jo mazākas atbalsta summas saņem tie, kuru projekti atbilst konkursa prasībām. Kā zināms, radošā vidē lieliskas idejas rodas un dzirksteļo, un to īstenošanai atbalsts vienmēr būs svētīgs. Taču vērojama arī cita tendence – ikkatrā izsludinātā konkursā izdomāt veidu, kā līdzekļus apgūt, aktīvi izdomāt, ko ar izsludināto finansējumu varētu iesākt. Un tā pieteikumu un pieprasīto summu skaits palielinās bezgalīgi, mazinot finansējuma pieejamību mazāk pieredzējušiem un pieticīgākiem naudas gribētājiem.

Uzziņai:

  • Māksliniecisko kopu finanšu pieprasījumus pārvalda pieredzējusi PBLA komanda
  • ELA projektu vērtēšanas komisijā bez atlīdzības darbojās brīvprātīgie no pamatdarba brīvā laikā
  • Projektu vērtēšana un saziņa ar to iesniedzējiem ir laikietilpīgs un atbildīgs darbs, tāpēc tā rezultātus diemžēl nebūtu jāgaida vien dažas dienas pēc pieteikšanās noslēguma
  • Asprātīgi mērķi, kam projektu iesniedzēji lūguši naudu – pončo, AA baterijas, tūrisma nodoklis, tērpu maisi ar logo, materiāli (jā, vienkārši materiāli)
  • Ar smagu sirdi komisija lēma neatbalstīt kopu karogu iegādes izdevumus, jo svaru kausā bija arī ļoti lielais pieprasījums pēc atbalsta telpu īrei. No sirds ceram, ka kopām, kuram vēl nav sava karoga, palīgos radīsies rokdarbnieki, mākslinieki vai labvēļi.
  • Daudzas kopas kā līdzfinansējuma avotu min pašu ieguldīto laiku, naudu un enerģiju. Un tas ir tiesa – tā ir tā uguns, kas silda, dod gaismu un liek mutuļot! Tā visai diasporai kopīga lieta. Slogs un arī prieks. Un arī gods un apzināta izvēle!

Lai visiem veiksmīgs pirmssvētku pavasaris, aizraujoša Dziesmu un deju svētku vasara, un radoši plāni jaunajai sezonai rudenī!

ELA kultūras nozares komanda

Mediju ziņa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK