lv

2021. gada Dziesmu svētku tradīcijas ilgtspējas un profesionālās mākslas pieejamības projektu konkurss

Balstoties uz PBLA mandātu, ELA izziņo Eiropas latviešu kopienā 2021. gada Dziesmu svētku tradīcijas ilgtspējas un profesionālās mākslas pieejamības projektu konkursu. Pieteikumi iesniedzami ela@latviesi.com līdz 5. martam, tā lai ELA pieteikumu priekšatlasi varētu iesniegt PBLA pārstāvniecībā līdz šī gada 15. martam.

Laipni lūdzam visas ELA dalīborganizācijas un Eiropā darbojošās kopas ļoti rūpīgi apsvērt, kādus jēgpilnus un saturīgus pasākumus un norises pandēmijas apstākļos šī kopprojekta ietvaros jums būs iespējams realizēt, lai nebūtu tā, ka vēlā rudenī nāktos atteikties no projektu īstenošanas, kā tas notika ar dažiem projektiem pagājušogad.

2021. gadā finansējuma sadalījuma proporcija paredzēta 50% par labu Eiropai un 50% pārējai pasaulei, kas Eiropai paredz kopā EUR 31,500.00 .

ELA ir noteikusi 4 prioritātes, kādā tiks veikta projektu priekšatlase gadījumā, ja pieteikumu skaits pārsniegs Eiropai paredzēto apmēru:

1) projekti, kuri sniedz būtisku ieguldījumu attiecīgās kopienas kultūras dzīves un Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā t.sk. Covid19 apstākļos;

2) projekti bērnu un jauniešu mērķauditorijai, izmantojot Latvijas Skolas somas digitālo piedāvājumu;

3) vairāku diasporas organizāciju/kopu vai kopienu savstarpējas sadarbības jeb tīkla projekti;

4) projekti, kuri palīdz sagatavoties plaša mēroga nozīmīgiem sarīkojumiem savā mītnes zemē vai Latvijā (piemēram, Dziesmu svētkos un ar to tradīcijas uzturēšanu saistītos lielpasākumos, festivālos, kultūras dienās) vai plānot tādus rīkot savā mītnes zemē. Iespēju robežās ELA arī nodrošinās atbalsta piešķīrumu līdzsvarotu ģeogrāfisku pārklājumu Eiropā.

Katram projekta pieteicējam – biedrībai vai organizācijai – par savu projektu uz e-pastu: ela@latviesi.com līdz 5. martam jāiesūta:

projekta pieteikuma veidlapa – skat. pievienoto dokumentu (skanēti paraksti nav nepieciešami). Projekta pieteikuma veidlapā nevajag iet sīkās detaļās - galvenais norādīt projekta nosaukumu, mērķi, īsi aprakstīt, kas projekta ietvaros notiks, kad tieši (no kura laika līdz kuram) projekts taps īstenots,

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA

kā arī norādīt precīzi projekta rīkotāju (biedrība, organizācija) un atbildīgo personu un tās kontaktus.

Katram projekta pieteicējam – biedrībai vai organizācijai – jāiesūta arī aizpildīta tāme par plānoto līdzekļu izlietojumu, ko pieprasa KM, kas aizpildīta pievienotajā tāmes paraugā sadaļās no punkta 1.1.1. līdz punktam 1.1.11. dziesmu svētku pasākumu sadaļā un no punkta 1.2.1. līdz punktam 1.2.11. profesionālās mākslas un kultūras sadaļā. Tāmes sadaļās no 1. līdz 11. jāaizpilda tikai tās sadaļas, kas attiecināmas uz konkrēto projektu.

PROJEKTA PIETEIKUMA TĀME

Jāņem vērā, ka vēlāk nebūs iespējamas būtiskas novirzes no šīs plānotās un iesniegtās tāmes.

Tāmē netiks akceptēti administratīvie un ēdināšanas izdevumi un dažādu preču iegāde.

Dalīborganizāciju projektos var tikt iekļauti izdevumi publicitātei, bet šī kopprojekta ietvaros netiks atbalstīti īpaši publicitātes (mediju) projekti.

Netiks akceptēti meistarklašu projekti, jo koru un deju kopu meistarklašu atbalstam ir īpaša programma, ko administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC).

Lelde Vikmane
ELA kultūras nozares vadītāja

Diskusija par Latvijas tēlu

24. jūlijā, Latvijas Institūts (LI) kopā ar Eiropas Latviešu apvienību (ELA) rīkoja radošo diskusiju – darbnīcu par Latvijas tēlu. Tās dalībnieki bija Eiropas latviešu biedrību pārstāvji no Vācijas, Dānijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Austrijas, Francijas, ASV un Latvijas. Kopīgi rīkotā pasākuma mērķis bija, koordinējot Latvijas vienota valsts tēla veidošanas procesu, apzināt kopīgās vērtības un uzskatus par Latvijas stiprajām pusēm un Latvijas iespējamo pienesumu starptautiskai sabiedrībai. Foto: Latvijas Institūta foto arhīvs
Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK